top of page

KİMLİKSİZ KAMPÜS

Güncelleme tarihi: 17 Nis 2023

Teşvik Ödülü, Yıldız Teknik Üniversitesi DavutpaşaYerleşkesi Ana Girişi Öğrenci Fikir Yarışması

Tasarım Ekibi : M.Bahadırcan Günay, Ahmet Koz

KİMLİKSİZ KAMPÜS

Projeye yaklaşım kararları sadece bir kapı ve yakın çevresini değiştirmek şeklinde değil. Hatta girişin mimari olarak durumunu ya da niteliğini yorumlamanın projeyi bir üst seviyeye getirmeyeceği düşünüldü. Proje yaklaşım kararları, yüksek bütçeler ile yapılmış yatırımları yıkıp yerine bir şey önermek üzerine değil, daha çok sürdürülebilir ve ekonomik yapılmış projelerle uyumlu çalışıp onun potansiyelini daha da arttıracak yardımcı ve destekleyici çözümler üretmek olduğu düşünüldü. Oluşturduğumuz senaryoda da girişin sahip olduğu problemleri çözecek kapıyı ve köprüyü koruyacak sürdürülebilir ve ekonomik, minimum dokunuşlarla maksimum bir verim almak amaçlandı. Girişin sahip olduğu yığılma ve sahipsizlik hissi kampüs incelendiği zaman sadece bu alana özgü bir durumun olmadığı ortaya çıktı. Kampüsün sahip olduğu ana problemin bir yansıması burada görülmektedir. Yanlış düzenlenmiş ulaşım sisteminin neden olduğu yoğunluğun yanında en büyük problem sahipsizlik hissidir. Bu durumda kampüsün birçok tanımsız ve kimliksiz alanlardan oluşması bir bütün olmayı ve kampüsün sahiplenilmesini engellemektedir. Ana giriş ve çevresi bu çerçeve içinde bir bütünün parçası olacak şekilde çözülürse problemin problem olmaktan çıkmasını sağlayacaktır.

Önerimizde de bu alanı kampüsün içindeki dokunuş noktalarından biri olacak şekilde yorumladık. Kampüste belirlediğimiz 5 adet dokunuş noktası bir kimlik zinciri oluşturacak şekilde Davutpaşa Kampüsündeki sahipsizlik hissini azaltacağı düşünülmektedir. Bu zincir sosyal, spor, sanat, eğitim-öğretim ve etkileşim kimliklerinden oluşmaktadır. Giriş ve çevresi de bu zincirin etkileşim bölgesini oluşturmaktadır.Bu alanda insanların metroya ve toplu taşımaya yakın olmaları pozitif bir durum olarak yorumlanıp bu bölgede daha çok vakit geçirecekleri aktiviteler önerildi. Alan kendi içinde 4 adet parçadan oluşmakta. İlk parça ulaşım probleminin merkezi DURAK bölgesi, ikincisi kültür merkezine giden yoldaki EĞİM bölgesi, üçüncü alanımız girişin yanında bulunan ormanlık arazi PATİKA 1-2 bölgesi ve son olarak da tarihi yapının bulunduğu TARİHİ bölgeden oluşmaktadır. Bu alanlara minimum dokunuşlarla insanların verimli vakit geçirip etkileşime girecekleri bir alan olması planlandı.Comentarios


bottom of page