top of page

BAB-I ALI

İstanbul | Cumhuriyet Gazetesi Yerleşkesi

2021 | Konsept

Bir insandan kimliğini alırsan geriye ne kalırki…..
Günümüzde aşırı kentleşme ve modernleşmenin yararları olduğu gibi zararlarının olduğunu da unutmamak gerekmektedir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler bu gelişimlerin negatif özelliklerini maalesefki genel görünümlerde ve yaşantıda hissettirmektedir. Aşırı ve yanlış kentleşmeden en büyük hasar gören noktalarda tarihi kent merkezlerinin başında gelmektedir. Tarihi kent merkezleri ticari alanlar ve konaklamala işleri için çok önemli noktalar olarak görünmektedir. Bu durumun ekonomik olarak katkısı olduğu bilinmektedir fakat konaklama ve aşırı ticarileşme tarihi bölgelerde yaşamı, güvenliği ve kent kalitesini negative olarak etkilemektedir. Türkiye’de bu negative örnekler Ankara Kalesi Mahallesi, Antalya Kaleiçi ve İstanbul Suriçini örnek olarak verebiliriz. Gündüz yoğun nüfusa sahip olan ve ticari-turistik işlerin en yoğun gerçekleştiği noktalar geceleri kuş uçmaz kervan geçmez deyiminde olduğu gibi bir duruma dönüşmektedir. Güvensizlik ortamı o bölgede yaşayan insanları ve gece yaşam kalitesini kötü şekilde etkilemektedir.

Bab-I Ali | Cumhuriyet Gazetesi Yerleşkesi ve Sansür Müzesi temelinde suriçindeki lkimliksizleşmiş durumdan ve güvensizlikten kurtarabilmek için üretilen bir Master Planın parçası olarak üretilmiştir. Suriçi eskiden sahip olduğu kimlikleri tamamiyle kaybettiğinden artık inasnların yaşamadığı sadece birkaç kez uğradıkları ya da çalıştıkları mekana dönüşmüş dondurulmuş bir yapıya sahip durumda. Sokak isimlerine baktığınız zaman yaşanmışlıkları hissettiğiniz ama dükkanlara ve binalara baktığınız zaman bu tarihlerinin insanların gözünün önünden silindiğini anladığınız bir hale dönüşmekte.

MASTER PLAN
Üretilen proje ve master planı yaşanmışlıkları tarihin tozlu sayflarına eklemek yerine tarihi tekrardan yazmayı sağlayacak ve yeni bir başlangıç oluşturma temeliyle üretilmiştir. Günümüzdeki gazeteciliğin artık büyük basımhanelere ihtiyaç duymuyor oluşu 21.yy sayesinde dijitalleşmenin gazetecilik sektörüne hakim olması çalışma alanlarının tekrardan temel ofislere dönüşmesi ve alansal olarak büyük plazalar dışında çalışabilme imkanı sunması göz önüne alınarak eskiden Bab-I Ali’deki gazete binaları ve yerleri tespit edilerek bu bölgelerin tamamı basın ve yayın kuruluş ve destek ticari mekanlarına ayrılacağı bir plan önerildi. Bu planın yanında suriçinin geceye kadar yayalaştırılması ve turistik tramvay hatlarıyla iç ulaşımının geliştirileceği bir atılıma da öncelik oluşturulacak master planı hazırlandı. Basın Yaının öncü meslek seçilmesinin ana etkenleri 24 saat çalışan bir meslek olması, geçmiş kimliğinin burada bulunması ve beraberinde birçok yan sektörlerin bölgeye gelip gece yaşamına da katkı sunması, var olan ticari birimlerin gelişmesi ön görülmüştür.

CUMHURİYET GAZETESİ ve SANSÜR MÜZESİ
Projenin yeri master planın ana amacı olan yeniden doğuşu sembol edicek şekilde seçilmiştir. Cumhuriyet tarihinin ilk gazetesi olan Cumhuriyet Gazetesi birkaç sene önce yıkılmış olan Pembe Köşk yapısında kurulmuş ve bu alanda uzun yıllar hizmet vermiştir. Yapılacak proje de tekrardan bu alanda yapılarak hem Pembe Köşk’ün rekonstrüksiyonunu içericek hem de Cumhuriyet tarihiin ilk gazetesinin yeniden doğuşun sembolü olacak şekilde bölgedeki ilk yapı olması sağlanacaktır.